Haberler

 • Terzi Baba Forumlar Sayfasına Hoşgeldiniz
 • Bir aynadır âlem her şey Hak ile kâim
  Muhammed aynasından Allah görünür dâim
 • Terzi Baba Facebook Grup sayfasına aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz

  https://www.facebook.com/groups/ibircicek/
 • Çalışmayan linkler ve diğer problemler için

  tayfun@terzibaba13.org   

  adresine mail atabilirsiniz...
 • Terzi Baba İngilizce site yayın hayâtına başlamıştır. Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz..

  http://www.terzibaba13.net

Terzibaba (Necdet ARDIÇ Uşşâki)

Yeni ileti yok Terzi Baba (Necdet ARDIÇ Uşşâkî)

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: Tayfun
Meğer (İlahi)
05 Ağustos 2013, 10:02:49

Alt Bölümler: Terzi Baba Kimdir?, Hazmi Tura'nın Huzurunda, Nusret Efendi'ye intisâbı, Hazmi Tura - Nusret Tura, Terzi Baba dönemi, Şahsiyeti ve Kişiliği, Sohbetleri ve Sohbet yerleri, Âilesi, Kırkıncı Yıldönümü, Eserleri, Seyahatleri, Bazı Hatıralar, Şekerci Dede ve Servet isimleri, Bazı zuhurat ve tecelliler, Sayıların dilinden, Ne dediler, Güldesteden bir demet, Halvetten notlar, Seyr Hakkında, Görülen kerâmetler, İzmir'den, Hilâfet ve mertebeleri, Necât nedir, Son söz
Yeni ileti yok Nusret Tura

7 İleti
7 Konu

Son İleti Gönderen: Tayfun
M. Hazmi Tura / Gel Gönü...
07 Mart 2014, 22:27:35

* *******Terzi Baba Radyo******

Terzi Baba sohbetlerini banttan 24 saat kesintisiz buradan dinleyebilirsiniz. Çarşamba akşamları Mesnevî-i Şerîf sohbetlerini CANLI olarak 20.30 dan i'tibâren dinleyebilirsiniz. Cep telefonunuzdan dinlemek için, telefonunuzda FLASH PLAYER'ı etkinleştirin lütfen!

2071 Yönlendirme

* *******Terzi Baba İnternet Tv******

Terzi Baba Mesnevî-i Şerîf sohbetlerini çarşamba akşamları 20.30 dan i'tibâren CANLI olarak buradan izleyebilirsiniz... Cep telefonunuzdan izlemek için, telefonunuzda FLASH PLAYER'ı etkinleştirin lütfen!

1150 Yönlendirme

Terzi Baba Kitapları

Yeni ileti yok Kur'ân'da Yolculuk Kitapları

0 İleti
0 Konu

Son İleti Gönderen: Tayfun
Terzi Baba Kitapları -29...
30 Aralık 2013, 09:09:34

Alt Bölümler: 35.Kitap-(01) Fatihâ Sûresi , 36.Kitap-(02) Bakara Sûresi , 40.Kitap-(03) Âli-İmrân Sûresi , 42.Kitap-(04) Nisâ Sûresi , 43.Kitap-(05) Mâide Sûresi , 44.Kitap-(07) A'râf Sûresi , 22.Kitap-(12) Yûsûf Sûresi , 45.Kitap-(14) İbrâhîm Sûresi , 38.Kitap-(17) İsrâ Sûresi , 31.Kitap-(18) Kehf Sûresi , 30.Kitap-(19) Meryem Sûresi , 57.Kitap-(20) Tâ-hâ Sûresi, 29.Kitap-(27) Neml (Karınca) Sûresi , 55.Kitap-(28) Kasas Sûresi, 49.Kitap-(36) Yâ-Sîn Sûresi , 19.Kitap-(48) Sûre-i Feth ve Fethin Hakikati, 37.Kitap-(53) Necm Sûresi , 09.Kitap-(55) Sûre-i Rahmân ve Rahmâniyyet , 67.Kitap (67) Mülk Sûresi, 50.Kitap-(76) İnsân Sûresi, 51.Kitap-(81) Tekvîr Sûresi , 52.Kitap-(89) Fecr Sûresi , 54.Kitap-(90-91-92-93-94-95.) Beled-Şems-Leyl-Duhâ-İnşirâh-Tîn Sûreleri
Yeni ileti yok Gönülden Esintiler

0 İleti
0 Konu

Son İleti Gönderen: Tayfun
Terzi Baba Kitapları / 8...
14 Nisan 2014, 13:19:00

Alt Bölümler: 05.Kitap-Salât (Namaz), 06.Kitap-İslâm'da Mübârek Geceler, Bayramlar ve Hakîkatleri, 07.Kitap-İslâm, İmân, İhsân, İkân, (Cibril Hadîs’i), 10.Kitap-Kelime-i Tevhid, değişik yönleriyle, 11.Kitap-Vâhy ve Cebrâil, 13.Kitap-On üç ve Hakikat-i İlâhiyye, 18.Kitap-Peygamberimizi rû’yada görmek, 26.Kitap-Bir Zuhûrâtın Düşündürdükleri, 28.Kitap-Kur'ân'da Tesbîh ve Zikir, 64.Kitap-Ölüm Hakkında, 81-Hayal Vadisinin Çıkmaz Sokakları
Yeni ileti yok Altı Peygamber Serîsi

0 İleti
0 Konu

Son İleti Gönderen: Tayfun
Terzi Baba Kitapları-60-...
03 Nisan 2014, 16:18:25

Alt Bölümler: 15.Kitap-Altı Peygamber-1- Hz. Âdem Safiyyullah (a.s.), 21.Kitap-Altı Peygamber-2- Hz. Nûh Neciyyullah (a.s.), 24.Kitap-Altı Peygamber-3- Hz. İbrâhîm Halîlûllah (a.s.), 59.Kitap-Altı Peygamber-4- Hz.Mûsâ Kelîmullah (a.s), 60.Kitap-Altı Peygamber-5- Hz.İsa (a.s)
Yeni ileti yok Çeviri ve Şerhler

0 İleti
0 Konu

Son İleti Gönderen: Tayfun
Terzi Baba Kitapları / 9...
06 Şubat 2014, 12:19:10

Alt Bölümler: 03.Kitap-İrfân Mektebi-Hakk Yolunun Seyir Defteri, 04.Kitap-Lübb'ül Lübb-Özün Özü (Osmanlıca'dan Çeviri), 08.Kitap-Tuhfetu’l Uşşâkiyye (Osmanlıca’dan çeviri), 14.Kitap-İrfân Mektebi “Hakk yolu”nun seyr defteri ve şerhi, 58-Mirât'ül İrfân Şerhi, 66-Risâleyi Gavsiyye Şerhi, 75-Gülşen-i Râz Şerhi, 90-İnsân-ı Kâmil Şerhi 1.Cilt
Yeni ileti yok Şiir Dîvânları

0 İleti
0 Konu

Son İleti Gönderen: Tayfun
Terzi Baba Kitapları -16...
16 Temmuz 2013, 09:01:35

Alt Bölümler: 01.Kitap-Necdet Divânı, 02.Kitap-Hacc Divânı, 16.Kitap-Divân -3-
Yeni ileti yok Umre Dosyaları

0 İleti
0 Konu

Son İleti Gönderen: Tayfun
Terzi Baba Kitapları -83...
28 Kasım 2013, 12:45:07

Alt Bölümler: 20.Kitap-Terzi Baba Umre Dosyası (2009), 33.Kitap-Terzi Baba Umre Dosyası (2010), 74.Kitap-Terzi Baba Umre Dosyası (2012), 83.Kitap-Terzi Baba Umre Dosyası (2013)
Yeni ileti yok Bir Hikâye birçok Yorum Dosyaları

0 İleti
0 Konu

Son İleti Gönderen: Tayfun
Terzi Baba Kitapları -76...
30 Temmuz 2013, 12:47:44

Alt Bölümler: 25.Kitap-Köle ve İncir Dosyası, 27.Kitap-Genç ve Elmas Dosyası, 34.Kitap-Bakara dosyası, 62.Kitap-Bir Ressam Hikâyesi, 76.Kitap-Doğdular, yaşadılar, öldürdüler, öldüler
Yeni ileti yok Biyografi ve İstişâre Kitapları

0 İleti
0 Konu

Son İleti Gönderen: Tayfun
Terzi Baba Kitapları-91-...
03 Nisan 2014, 16:15:08

Alt Bölümler: 12.Kitap-Terzi Baba (1) ve Necm Sûresi, 32.Kitap-Terzi Baba (3) İstişâre Dosyası, 79.Kitap-Terzi Baba (4) İstişâre Dosyası, 53.Kitap-Hazmi Tura, 91.Kitap-Terzi Baba (7) İstişâre Dosyası
Yeni ileti yok Diğer Kitapları

0 İleti
0 Konu

Son İleti Gönderen: Tayfun
Terzi Baba Kitapları - ...
21 Kasım 2013, 10:16:43

Alt Bölümler: 17.Kitap-Kevkeb (Kayan yıldızlar), 23.Kitap-Değmez dosyası, 41.Kitap-İnci Tezgâhı, 46.Kitap-Salat-İngilizce, 47.Kitap-Salat-İspanyolca, 48.Kitap-İrfân Mektebi-Fransızca, 70.Kitap-Yehova Şâhitleri ile Mülâkat, 77-Aşk ve Muhabbet Yolu, 82-Mektuplarda Yolculuk

Terzi Baba Sohbetleri

Yeni ileti yok Terzi Baba Sesli Kitaplar

0 İleti
0 Konu

Son İleti Gönderen: Tayfun
Terzi Baba Sesli Kitapla...
19 Kasım 2013, 19:48:54

Alt Bölümler: 04-Lübb'ül Lübb, 05-Salât, 06-Mübârek Geceler, 10-Kelime-i Tevhîd, 11-Vâhy ve Cebrâil, 13-On üç ve Hakikat-i İlâhiyye, 14-İrfân Mektebi “Hakk yolu”nun seyr defteri ve şerhi, 15-Altı Peygamber-1- Hz. Âdem, 21-Altı Peygamber-2- Hz.Nûh, 24-Altı Peygamber-3-Hz. İbrâhîm, 26-Bir Zuhûratın Düşündürdükleri, 28-Kur'ân'da Tesbîh ve Zikir, 41-İnci Tezgâhı, 58-Mirât'ül İrfân, 64-Ölüm Hakkında, 70-Yehova Şâhitleri ile Mülâkat
Yeni ileti yok Terzi Baba Kur'ân'da Yolculuk Sohbetleri

0 İleti
0 Konu

Son İleti Gönderen: Tayfun
Terzi Baba Kur'ân'da Yol...
16 Ağustos 2013, 10:38:08

Alt Bölümler: Muhammed (s.a.v) ve Kur'an, 1-Fâtiha Sûresi, 2-Bakara Sûresi, 3-Âli İmrân Sûresi, 4-Nisâ Sûresi, 5-Mâide Sûresi, 7-A'râf Sûresi, 14-İbrâhim Sûresi, 17-İsrâ Sûresi, 18-Kehf Sûresi, 19-Meryem Sûresi, 22-Yûsuf Sûresi-12-, 27-Neml (Karınca) Sûresi, 28-Kasas Sûresi, 36-Yâ-Sîn Sûresi, 48-Fetih Sûresi, 53-Necm Sûresi, 67-Mülk Sûresi, 76-İnsan Sûresi, 81-Tekvir Sûresi, 82-İnfitâr Sûresi, 89-Fecr Sûresi , 94-İnşirâh Sûresi, 95-Tîn Sûresi, 96-Alak / 97-Kadir, 99-Zilzâl Sûresi, 100-102-103-104-105-106.Sûreler, 107-108-109. Sûreler, 110-111-112-113-114.Sûreler
Yeni ileti yok Terzi Baba Fususul Hikem Sohbetleri

28 İleti
28 Konu

Son İleti Gönderen: Tayfun
Mukaddime
01 Ağustos 2013, 16:07:11

Yeni ileti yok Terzi Baba Mesnevî Sohbetleri(Tâhir'ül Mevlevî Şerhi)

7 İleti
7 Konu

Son İleti Gönderen: Tayfun
Terzi Baba Mesnevî Sohbe...
06 Ağustos 2013, 17:05:32

Yeni ileti yok Terzi Baba Mesnevî Sohbetleri(A.Avni Konuk Şerhi)

26 İleti
26 Konu

Son İleti Gönderen: Tayfun
Terzi Baba Mesnevî Sohbe...
05 Nisan 2014, 15:42:27

Yeni ileti yok Terzi Baba Gülşen-i Râz Sohbetleri

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: Tayfun
Terzi Baba Gülşen-i Râz...
02 Ağustos 2013, 14:33:53

Yeni ileti yok Terzi Baba Risâle-i Gavsiyye Sohbetleri

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: Tayfun
Terzi Baba Risâle-i Gavs...
12 Ağustos 2013, 14:57:39

Yeni ileti yok Terzi Baba İnsan-ı Kâmil Sohbetleri

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: Tayfun
Terzi Baba İnsan-ı Kâmil...
06 Ağustos 2013, 16:07:29

Yeni ileti yok Terzi Baba diğer sohbetleri

31 İleti
29 Konu

Son İleti Gönderen: Tayfun
Terzi Baba Umre Sohbetle...
25 Ocak 2014, 14:42:10

Terzi Baba Video Sohbetleri

Yeni ileti yok Terzi Baba Mesnevî-i Şerîf Video Sohbetleri

98 İleti
87 Konu

Son İleti Gönderen: Tayfun
Terzi Baba Mesnevî-i Şer...
Bugün, 10:30:33

Yeni ileti yok Terzi Baba Ölüm Hakkında Video Sohbetleri

8 İleti
8 Konu

Son İleti Gönderen: Tayfun
Terzi Baba Ölüm Hakkında...
13 Ağustos 2013, 14:30:33

Yeni ileti yok Terzi Baba Diğer Video Sohbetleri

15 İleti
15 Konu

Son İleti Gönderen: Tayfun
02.04.2014 / Kavacık - A...
11 Nisan 2014, 20:57:39

Fusûsu'l Hikem-Tercüme ve Şerhi

Yeni ileti yok Fusûsu'l Hikem Tercüme ve Şerhi / A.Avni KONUK

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: Tayfun
14-Zâti lütûflar ebeden ...
10 Ocak 2014, 14:24:29

Alt Bölümler: Ahmet Avni Konuk Önsözü, ÖNSÖZ, Âdemiyye Kelimesindeki “İLÂHİYYE HİKMETİ” Fassı, Şîsiyye Kelimesindeki “NEFSİYYE HİKMETİ” Fassı, Nûhiyye Kelimesindeki “SUBBÛHİYYE HİKMETİ” Fassı, İdrîsiyye Kelimesindeki “KUDDÛSİYYE HİKMETİ” Fassı, İbrâhîmiyye Kelimesindeki “MÜHEYYEMİYYE HİKMETİ” Fassı, İshâkiyye Kelimesindeki “HAKKIYYE HİKMETİ” Fassı, İsmâîliyye Kelimesindeki “ALİYYE HİKMETİ” Fassı, Ya’kûbiyye Kelimesindeki “RÛHİYYE HİKMETİ” Fassı, Yûsufiyye Kelimesindeki “NÛRİYYE HİKMETİ” Fassı, Hûdiyye Kelimesindeki “AHADİYYE HİKMETİ” Fassı, Sâlihiyye Kelimesindeki “FÜTÛHİYYE HİKMETİ” Fassı, Şuaybiyye Kelimesindeki “KALBİYYE HİKMETİ” Fassı, Lûtiyye Kelimesindeki “MELKİYYE HİKMETİ” Fassı, Uzeyriyye Kelimesindeki “KADERİYYE HİKMETİ” Fassı, Îseviyye Kelimesindeki “NEBVİYYE HİKMETİ” Fassı, Süleymâniyye Kelimesindeki “RAHMÂNİYYE HİKMETİ” Fassı, Dâvûdiyye Kelimesindeki “VÜCÛDİYYE HİKMETİ” Fassı, Yûnusiyye Kelimesindeki “NEFESİYYE HİKMETİ” Fassı, Eyyûbiyye Kelimesindeki “GAYBİYYE HİKMETİ” Fassı, Yahyâviyye Kelimesindeki “CELÂLİYYE HİKMETİ” Fassı, Zekeriyyâviyye Kelimesindeki “MÂLİKİYYE HİKMETİ” Fassı, İlyâsiyye Kelimesindeki “ÜNSİYYET HİKMETİ” Fassı, Lokmâniyye Kelimesindeki “İHSÂNİYYE HİKMETİ” Fassı, Hârûniyye Kelimesindeki “İMÂMİYYE HİKMETİ” Fassı, Mûseviyye Kelimesindeki “ULVÎYYE HİKMETİ” Fassı, Hâlîdiyye Kelimesindeki “SAMEDİYYE HİKMETİ” Fassı, Muhammedîyye Kelimesindeki “FERDİYYE HİKMETİ” Fassı

Mesnevî-i Şerîf Tercüme ve Şerhi

Yeni ileti yok Mesnevî-i Şerîf 1.Cilt 1.Kitap

81 İleti
81 Konu

Son İleti Gönderen: Tayfun
Mesnevî-i Şerîf 1.Cild 1...
09 Ekim 2013, 10:50:32

İnsân-ı Kâmil-Abdülkerim Cîli

Yeni ileti yok El-İnsân’ül Kâmil -Abdülkerîm Cîlî / Terzi Baba Şerhi 1.CİLT

45 İleti
45 Konu

Son İleti Gönderen: Tayfun
El-İnsân’ül Kâmil -Abdül...
02 Ocak 2014, 16:00:27

Yeni ileti yok El-İnsân’ül Kâmil -Abdülkerîm Cîlî / Terzi Baba Şerhi 2.CİLT

9 İleti
9 Konu

Son İleti Gönderen: Tayfun
El-İnsân’ül Kâmil -Abdül...
04 Şubat 2014, 08:52:52

Tasavvuf

Yeni ileti yok Derkenar-Nûr Nîhân

37 İleti
33 Konu

Son İleti Gönderen: Nur Nihan Ardıç
“İNSANLAR VAHYİ AHLAK HA...
Bugün, 02:27:59

Yeni ileti yok Gönülden Esintiler Sohbetleri-Murâd Cağaloğlu

11 İleti
11 Konu

Son İleti Gönderen: Murat
Terzi Baba Kitapları -19...
11 Şubat 2014, 23:19:58

Yeni ileti yok Seyyah'ın Seyir Defteri

15 İleti
14 Konu

Son İleti Gönderen: Murat
Rabbi ona, "Tesim ol!" e...
15 Nisan 2014, 13:38:53

Yeni ileti yok Tedbirât-ı İlâhiyye-Muhyiddîn İbnü'l Arabî

78 İleti
78 Konu

Son İleti Gönderen: Tayfun
İnsan Memleketinin Islâh...
13 Ocak 2014, 01:14:57

Yeni ileti yok Kitaplar

9 İleti
9 Konu

Son İleti Gönderen: Tayfun
İnsan Memleketinin Islâh...
13 Ocak 2014, 08:59:56

Genel Kategori

Yeni ileti yok Genel Sohbet

Bu bölümde istediğiniz her konuda sohbet edebilirsiniz.

39 İleti
36 Konu

Son İleti Gönderen: Tayfun
Terzi Baba Mesnevi-i Şer...
16 Nisan 2014, 12:30:35

 • Yeni ileti yok
 • Yönlendirmeler

Terzi Baba Gönülden Esintiler Sayfası - Bilgi Merkezi

Son İletiler Son İletiler

Terzi Baba Mesnevî-i Şerîf Video Sohbetleri - 16.04.2014 Gönderen: Tayfun (Terzi Baba Mesnevî-i Şerîf Video Sohbetleri )
Bugün, 10:30:33
“İNSANLAR VAHYİ AHLAK HALİNE GETİRMEZLERSE VAHYİ ANLAYAMAZLAR” M.ARABİ Gönderen: Nur Nihan Ardıç (Derkenar-Nûr Nîhân )
Bugün, 02:27:59
Terzi Baba Mesnevi-i Şerif Sohbeti Hakkında Gönderen: Tayfun (Genel Sohbet)
16 Nisan 2014, 12:30:35
Rabbi ona, "Tesim ol!" emrini verince, o "Ben âlemlerin Rabbine teslim oldum." Gönderen: Murat (Seyyah'ın Seyir Defteri )
15 Nisan 2014, 13:38:53
Terzi Baba Kitapları / 81-Hayal Vadisinin Çıkmaz Sokakları Gönderen: Tayfun (81-Hayal Vadisinin Çıkmaz Sokakları)
14 Nisan 2014, 13:19:00
Terzi Baba Mesnevî-i Şerîf Video Sohbetleri - 09.04.2014 Gönderen: Tayfun (Terzi Baba Mesnevî-i Şerîf Video Sohbetleri )
12 Nisan 2014, 09:42:50
02.04.2014 / Kavacık - Altı Peygamber -4- Mûsâ (a.s) Sohbeti Gönderen: Tayfun (Terzi Baba Diğer Video Sohbetleri )
11 Nisan 2014, 20:57:39
TAŞINDI: Terzi Baba Kitapları -19-Sûre-i Feth ve Fethin Hakikati - Şerhi Murat CAĞALOĞLU Gönderen: Murat (Seyyah'ın Seyir Defteri )
10 Nisan 2014, 19:15:45
Her Şey Kendi Özünün Merkezinde Gönderen: Murat (Seyyah'ın Seyir Defteri )
10 Nisan 2014, 19:13:29
RÜYALAR (2) Gönderen: Nur Nihan Ardıç (Derkenar-Nûr Nîhân )
08 Nisan 2014, 02:13:45
Terzi Baba Mesnevî Sohbetleri(A.Avni Konuk Şerhi) 26.Cd Gönderen: Tayfun (Terzi Baba Mesnevî Sohbetleri(A.Avni Konuk Şerhi) )
05 Nisan 2014, 15:42:27
Terzi Baba Mesnevî Sohbetleri(A.Avni Konuk Şerhi) 25.Cd Gönderen: Tayfun (Terzi Baba Mesnevî Sohbetleri(A.Avni Konuk Şerhi) )
05 Nisan 2014, 14:52:55
Terzi Baba Mesnevî Sohbetleri(A.Avni Konuk Şerhi) 24.Cd Gönderen: Tayfun (Terzi Baba Mesnevî Sohbetleri(A.Avni Konuk Şerhi) )
05 Nisan 2014, 14:13:03

Forum İstatistikleri Forum İstatistikleri

754 İleti 732 Konu Gönderen: 137 Üye. Son Üye: Sadiye Emirhanoğlu
Son İleti: "Terzi Baba Mesnevî-i Şer..." ( Bugün, 10:30:33 )
En son gönderilen iletileri göster
[Daha fazla istatistik]

Çevrimiçi Üyeler Çevrimiçi Üyeler

1 Ziyaretçi, 1 Üye

Son 13 dakika içinde aktif olan üyeler:
Sadiye Emirhanoğlu

Bugün En Çok Çevrimiçi: 4. En Çok Çevrimiçi: 37 (11 Aralık 2013, 16:43:55)